Vanuit het bedrijfsleven ging ik het onderwijs in. Mijn lesbevoegdheid (pabo) haalde ik in 2013. Ik startte als invalleerkracht en ben de afgelopen 2 jaar werkzaam geweest voor Schoolbestuur Lauwers & Eems op O.B.S. De 9 Wieken, O.B.S. Tiggeldobbe en S.W.S. Op Wier.

 

Naast mijn werkzaamheden als MindfulKids trainer ben ik in overleg inzetbaar als invaller via  SLIM personeelsbemiddeling.